Categorieën
Contracten

De forumkeuze en toepasselijk recht

Mijn eerste blog om op stoom te komen gaat over de laatste bepaling in veel auteurs-, uitgeef en licentiecontracten, namelijk de keuze voor toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Welk recht van toepassing is, en welke rechter bevoegd is om in een zaak uitspraak te doen, zijn twee verschillende vraagstukken.

Wanneer in een overeenkomst geen keuze is gemaakt, zal een rechter aan de hand van vaste regels beslissen welk recht van toepassing is. Zo zal tussen Nederlandse partijen al snel Nederlands recht van toepassing zijn. Bij een overeenkomst met een buitenlandse partij ligt dat anders.

Soms kan een rechtskeuze voor buitenlands recht een concessie zijn in taaie onderhandelingen waarbij Nederlands recht met een doorhaal wordt aangepast naar buitenlands recht. Rechtssystemen zijn echter meer dan een woord en kunnen flink verschillen. Zo kan in Duitsland auteursrecht niet worden overgedragen en schrijft Engels contractenrecht consideration voor. Een rechtskeuze kan dus grote gevolgen hebben, met mogelijk een (deels) ongeldig contract als gevolg.

Moet ik een keuze maken?

Verder is binnen Europa de regel dat partijen al snel de gang moeten maken naar een in het contract aangewezen rechtbank. In landen buiten Europa kan dat anders liggen. Vermeld daarom (ook in een overeenkomst naar Nederlands recht) altijd dat een rechtbank exclusief of uitsluitend bevoegd is. Dit om een gang naar de rechtbank buiten Europa te voorkomen.

In geval van een conflict kunnen advocaten van partijen ook onderling afspraken maken over welke rechtbank bevoegd is. Daarnaast kan de uitkomst zijn dat een mediator wordt ingeschakeld, die een bindende uitspraak doet.