Categorieën
Auteursrechtrichtlijn Opinie

De panacee voor tekst- en datamining

Europa wil tekst- en datamining ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek bevorderen. Daarom komt in de DSM-richtlijn een nieuwe exceptie die hierin voorziet.

Veel websitebezoekers zijn geen mensen, maar bots, crawlers, spiders of andere computerprogramma’s die geautomatiseerd data analyseren. Deze programma’s brengen bijvoorbeeld het internet in kaart voor zoekmachines, of speuren − minder nobel − naar beveiligingskwetsbaarheden. Soortgelijke programma’s worden in wetenschappelijk onderzoek gebruikt om grote hoeveelheden artikelen of onderzoeksdata te analyseren op patronen, trends of onderlinge verbanden. Deze geautomatiseerde analysetechniek wordt tekst- en datamining (TDM) genoemd. Met de toenemende hoeveelheid beschikbare data heeft TDM veel potentieel. Wetenschappelijk onderzoek waarin TDM een rol speelt, is door de jaren heen daarom flink toegenomen.

In AMI 2018/4 (tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht), het heb ik een bijdrage geschreven over de nieuwe exceptie als panacee voor tekst- en datamining. In het artikel beargumenteer ik dat een nieuwe exceptie problemen met zich meebrengt, zoals de vraag of nationale excepties op grond van de Europese wetenschapsexceptie kunnen blijven bestaan. Er valt in mijn ogen niet te zeggen of een specifieke exceptie voor TDM ook een oplossing biedt voor toekomstige technieken voor wetenschappelijk onderzoek. Een verbetering van wetgeving verdient in mijn ogen de voorkeur boven verbreding van de Auteursrechtrichtlijn met nieuwe excepties.